Lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van Skeeler Vrienden Stevensbeek. Je kunt je aanmelden bij de ledenadministratie. Tijdens de jaarvergadering is de contributie volgens onderstaande tabel vastgesteld. 


  Contributie                        Jeugd      Senioren      Gezin
  Basislidmaatschap         € 6,-          € 8,-              € 13,50          per jaar
  Skeelerlidmaatschap     € 12,50     € 30,-            € 50,-             per jaar

Daarnaast wordt voor deelname aan lessen en trainingen het onderstaande bedrag in rekening gebracht:

  Jeugdleden t/m 18 jaar   € 17,50     per jaar
  Senioren                              € 35,-       per jaar


LET OP: Het is mogelijk om met bovenstaande lidmaatschappen diverse combinaties te maken.
Bijvoorbeeld: Basislidmaatschap gezin + 2 skeelerlidmaatschappen jeugd =  € 38,50 .
Leden tot 18 jaar worden gekenmerkt als “jeugdleden” (peildatum 1 april).


Aanmelden

Onze sponsoren

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at jimdo.com