Lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van Skeeler Vrienden Stevensbeek. Je kunt je aanmelden bij de ledenadministratie. Tijdens de jaarvergadering is de contributie volgens onderstaande tabel vastgesteld. Een basislidmaatschap geeft recht op gratis toegang tot de natuurijsbaan. Bij het skeelerlidmaatschap is het lidmaatschap voor de natuurijsbaan automatisch inbegrepen.


Contributie per jaar:                    
Basislidmaatschap
(gratis schaatsen op de natuurijsbaan)
Jeugd          €  6,-           per jaar
Senioren     €  8,-
Gezin           € 13,50

Skeelerlidmaatschap per jaar:
Jeugd          € 12,50         per jaar

Senioren     € 30,-
Gezin           € 50,- 


Lessen en trainingen: Als je ook nog deelneemt aan skeelerlessen en -trainingen dan worden hiervoor de onderstaande bedragen in rekening gebracht:

Jeugdleden t/m 18 jaar   € 25,-       per jaar
Senioren                              € 35,-       per jaar

Leden tot 18 jaar worden gekenmerkt als “jeugdleden” (peildatum 1 april).


Aanmelden

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.

Onze sponsoren