Notulen Algemene ledenvergadering 27-01-2022

Tijd: Aanvang 20.00  uur

Online

9 deelnemers

4 afmeldingen: Jos Peters, Willem Elders, Tonny Jans, Marcel vd Weem

 

Notulen ALV 2020: 

geen vragen of opmerkingen.

 

Mededelingen: 

in het najaar is Musical de Elfstedentocht. Op 21 oktober gaan diverse leden naar Leeuwarden voor deze musical. Anderen gaan op een andere dag. Men kan nog aansluiten op 21-10. Melden bij Wim Linders.

 

Jaarverslag: 

Natuurijs 4 dagen. Kantine beperkt open i.v.m. coronamaatregelen.

Lessen en trainingen gegeven door trainers Hans, Jan en Henk samen met Thijmen.

Sjors Sportief en zomertraining zeer goed bezocht.

Diploma-skeeleren grote groep

 

Activiteiten buiten de baan:

Rondje Kevelaer met leuke groep; ook niet-leden.

Zondagmorgen enkele trouwe rijders

 

Activiteiten baan:

100-ronden

avond skeeleronderhoud

SPT

trainingswedstrijdjes

wedstrijd Zuid

trainingsdag voor jeugd

inline-hockeygroep

 

Financieel:

Resultaat hoog ruim 2500,- m.n. door groep inline-hockeyers; coronasteun en losse entree-inkomsten natuurijsperiode. Rest van de inkomsten en uitgaven vergelijkbaar met voorgaande jaren. Zonder deze eenmalige inkomsten resultaat al enkele jaren ongeveer nihil.

Geen intentie om reserves op te bouwen omdat we zelf als afdeling geen onroerend goed bezitten. Mogelijk aanschaf kleding 2022/2023.

Kascontrole is uitgevoerd door Willy Geurts en Marcel van de Weem. De finaciële stukken zijn prima in orde bevonden. Daarmee wordt het bestuur gedechargeerd.

Willy treedt af als lid kascontrole. Ger Jans treedt toe als nieuw kascontrolelid.

Voorstel is om de trainingsgelden voor de jeugd te verhogen van 17,50 naar 25,- Dit omdat het erg goedkoop is en de jeugd er relatief veel voor terugkrijgt. Het voorstel wordt aangenomen. 

 

Ledenbestand:

Gegroeid t.o.v. voorgaande jaren.

 

Bestuursverkiezing:

Wim Linders treedt af en is herkiesbaar. Wim wordt met algehele instemming herkozen.

 

Plannen:

Verlichting vervangen door LED-verlichting. Is onderdeel van groter plan: Sportland Stevensbeek. Subsidie is verkregen. Zelfwerkzaamheid is wel nodig. 

 

Vrijwilligers: 

Willy Geurts en Thijmen Hendrix bieden zich aan voor karweitjes. Beiden worden opgenomen in de app-groep voor onderhoud en klusjes. Betreft baanonderhoud en hulp ingeval van natuurijs.

 

Rondvraag: 

Geen vragen

 

Uitloting certificaten tweede ronde. 

Uitgeloot worden 30 certificaten en wel de nummers: 19-27-29-30-36-40-43-65-71-74-75-83-88-90-91-93-96-97-103-109-111-116-125-126-128-131-144-145-146-149                                                                                                                                 


                            Skeelerlessen en - trainingen

Interesse voor lessen en trainingen?
In de maanden april t/m oktober kun je lessen en trainingen volgen. In de zomervakantie (vakantie basisonderwijs) worden geen lessen en trainingen gegeven. Om aan lessen of trainingen mee te kunnen doen moet je skeelerlid van de vereniging zijn. In overleg kan men eerst een 1-2 keer proberen zonder verdere verplichting. Skeelers/skates en bescherming kunnen geleend worden bij SVS.

Voor de jeugd bestaat de mogelijkheid om een zogenaamde zomertraining te volgen (ca 8 lessen) Daarna kan men besluiten om alsnog lid te worden. Kosten zomertraining
€ 25,00

Bent u geïnteresseerd in lessen of trainingen, neem dan contact op met Henk Pouwels, per mail ([email protected]) of telefonisch (06-33308940)

De kosten voor het volgen van lessen bedragen € 17,50 voor jeugd en € 35,00 voor senioren. Dit bedrag komt dus bovenop het contributiebedrag. Zie item 'lidmaatschap'.

Overige informatie over lessen en trainingen:

  • De duur van een les of training is 1 uur en 15 min (Jeugd 1 uur).  De warming-up en cooling-down gebeurt op (sport)schoenen. Houd hiermee rekening!
  • De groepsgrootte voor de skeelerlessen is maximaal 15 personen
  • Per seizoen organiseert de club een aantal activiteiten waarbij alle leden de mogelijkheid hebben om op eigen niveau mee te doen
  • Bij alle skeeleractiviteiten is het dragen van een helm en polsbeschermers verplicht. (lenen van materialen is mogelijk)
  • Deelname aan activiteiten georganiseerd door SVS is op eigen risico van de deelnemer
  • Tijdens lessen en trainingen is de skeelerbaan voor vrij skeeleren niet toegankelijk

 


                            Training- en Lesgroepen

Training gevorderden jeugd: 

Tijdstip: Donderdag van 19.00 – 20.00 uur           Trainer: Hans Huizing 

 

·         Accent meer op skeelertechnieken 

·         Rondjes rijden, inclusief bochten, op 333 m baan

·         Rijden in een groep 

·         Skeelerdiploma 2 en 3

·         Clubactiviteiten: skeelerprestatietour en clubwedstrijd met diverse afstanden 

·         Deelnemen aan wedstrijden is mogelijk 


Lessen senioren: beginners en gevorderden 

Tijdstip: Dinsdag van 19.30 – 20.45 uur  Trainer: Jan van Loon 

·         Combinatie van les en rondjes rijden (duurvermogen)

·         Accent op basishouding, balans en remtechniek 

·         Veiligheid in verkeer 

·         Veel aandacht met gerichte oefeningen voor aanleren basisvaardigheden 

·         Bocht rijden 

·         Rijden in een groep 

·         Eventueel voorbereiding deelname clubactiviteiten Lessen jeugd: kennismaking/zomertraining (6-12 jaar) 

Deze lessen starten in mei 

·         Accent op basishouding, balans, remtechnieken, vrij worden op skates 

·         Veiligheid in verkeer 

·         Veel spelelementen 

·         Basishockey 

·         Basisdiploma en/of skeelerdiploma-1 

·         Zomertraining betreft korte cursus in de zomermaanden voor jeugd die daarnaast aan andere sporten doet (8 a 10 lessen) 

·         Deelnemers zomertraining kunnen ook deelnemen aan basisdiploma en/of skeelerdiploma-1 

 

                            Commissies

Hieronder vindt u een overzicht van de commissies van SVS.

Technische commissie
Commissieleden: Jan van Loon (voorzitter), Hans Huizing, Robert Peters, Henk Pouwels
Taken: Trainers, Trainingen, Trainingshulpmiddelen, (Verkeers)regels en veiligheid op de skeelerbaan, Skeelerdiploma, Skeelerfaciliteiten op en rond de skeelerbaan, Jeugdplan


Commissie Skeelerbaanactiviteiten
Commissieleden: Martien Weerts (voorzitter), Jan van Loon, Henk Pouwels, vacature
Taken: Skeelerwedstrijden (district Zuid en evt. landelijk), Verenigingscompetitie, Skeeler Prestatie Tour,  De 100 van Stevensbeek, PR wedstrijd, Jeugddag, Activiteiten op natuurijs


PR en Sponsoring
Commissieleden: Henk Pouwels (voorzitter), Martien Weerts

Taken: Website onderhouden, Sponsoren werven en onderhouden, Nieuwsbrieven en informatie naar de leden, Ledenwerving, Promotie vereniging middels de media, Facebook

Schaatsbaanactiviteiten
Bij natuurijs organiseren wij activiteiten zoals: Kortebaanwedstrijden voor de jeugd,  Marathonwedstrijden, Schaatsprestatietocht, Mini-elfstedentocht voor de jeugd


Baanonderhoud
Commissieleden: Wim Linders (voorzitter), Wim Cornelissen, Chris Cornelissen, Robert Peters
Taken: Prepareren en onderhouden ijsbaan,  Onderhoud skeelerbaan, Grasmaaien, Verlichting


Skeeleractiviteiten op de weg
Contactpersonen bij SVS zijn: Robert Peters en Wim Cornelissen

Activiteiten: Skeeleren op zondagmorgen (veelal buiten Stevensbeek) en Tourtochten, Stevensbeek-Kevelaer-Stevensbeek

Let op: Skeeleren op de weg doe je als verkeersdeelnemer en op eigen risico. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden bij schade en ongevallen. 


Onze sponsoren