Verslag algemene ledenvergadering 2019

Algemene Ledenvergadering 8 december 2019

 

                                         Notulen

Datum:  8-12-2019

Plaats: Kantine

Tijd:                11.00 uur – 12.30 uur

 

Aanwezig 13 personen

Afgemeld: Lenie, Marcel, Jos en Liz

 

Notulen ALV jaar ervoor:  Henk leest deze samengevat voor omdat de notulen niet op de website zijn geplaatst. Geen verdere op- en aanmerkingen.

 

Henk geeft aan dat zolang we met z'n allen allemaal wat doen we door kunnen gaan. Anders wordt het lastig. Aanwas is hard nodig.

Henk doet verslag van de diverse activiteiten aan de hand van foto's. Deelnemers Sjors Sportief komen uit grote regio.

 

Financieel: klein verlies € 153. Voorraad kleding grotendeels afgeboekt. Van € 500 naar €100.

Begroting akkoord.

 

Kascontrole door Ger Jans en Chris Cornelissen. Chris merkt op dat de kascontrole van onze afdeling eigenlijk plaats moet vonden voor de kascontrole van SVS-totaal. We proberen dat volgend seizoen te realiseren. Verder worden de cijfers akkoord bevonden en daarmee is het bestuur gedechargeerd. Willy Geurts is bereid Ger Jans op te volgen in de kascontrolecommissie.

 

Bestuur: Marc van Kleef treedt af en Robert Peters treedt tot tot het bestuur. Gera Jans-Rat stopt met de ledenadministratie. Martien neemt deze taak erbij tenzij zich toch nog een opvolger meldt voor deze job.

 

Mark Rongen wil wel hand- en spandiensten verrichten voor diverse activiteiten waar nodig. (Mark is technisch onderlegd)

 

Bespreekpunten:

-         bezetting (jeugd)trainingen en wedstrijdgroepje. Voorstel is om zodra het seizoen met beginnen iedereen bij elkaar te roepen voor nader overleg. Trainingsgroepjes moeten voldoende bezetting hebben.

-         Verlichting: verouderd en onderhoudsgevoelig. Henk is bezig om gelden te genereren via project die leefbaarheid en activiteiten in de dorpen moet behouden, verbeteren, uitbreiden.

-         Triatlon: voldoende animo? Doel is om ca 15 skeeleraars te hebben bij de triatlon. We moeten eigenlijk niet hoeven leuren om deelnemers bij elkaar te krijgen. We willen deze activiteit graag behouden. Skeeleraars van Heumen, Venlo vragen. Netwerken. Aanmelden bij kalender KNSB. Duvaria legt deze vraag ook voor in hun ALV op 14 jan 2020.

-         Schaatsen lenen in ruil voor lidmaatschap? Is akkoord. Wel waarborgsom vragen !! (€ 20,- ??)

-         Nieuwjaarsactiviteit met andere afdelingen SVS. Wat gaan wij organiseren?

-        Schaatsen in Grefrath? Met volwassenen dit regelen voor de zondagmorgen. Voor jonge jeugd aansluiten bij de proeflessen van de RSNL op zaterdagmorgen. (3 proeflessen, schaatsen kunnen geleend worden in Grefrath)

 

Rondvraag:

-         Tonny J. vraag naar website. Henk heeft Marcel van de Weem gevraagd om nieuwe simpele website te maken.

-         Mark R. vraagt naar taken activiteitencommissie. Bijpraten over wel niet onderspuiten baan etc.

 

Kleding verkoop: kleding in de uitverkoop levert onverwacht veel op. Henk is ineens meer dan de helft van zijn oude voorraad kwijt.

 

Geen tijd meer om nog wat foto's te laten zien.

 

Martien

 


                                    Skeelerlessen en - trainingen

Interesse voor lessen en trainingen?
In de maanden april t/m oktober kun je lessen en trainingen volgen. In de zomervakantie (vakantie basisonderwijs) worden geen lessen en trainingen gegeven. Om aan lessen of trainingen mee te kunnen doen moet je skeelerlid van de vereniging zijn. In overleg kan men eerst een 1-2 keer proberen zonder verdere verplichting. Skeelers/skates en bescherming kunnen geleend worden bij SVS.

Voor de jeugd bestaat de mogelijkheid om een zogenaamde zomertraining te volgen (ca 8 lessen) Daarna kan men besluiten om alsnog lid te worden. Kosten zomertraining € 25,00

Bent u geïnteresseerd in lessen of trainingen, neem dan contact op met Henk Pouwels, per mail (henkpouwels@svsskeeler.nl) of telefonisch (06-33308940)

De kosten voor het volgen van lessen bedragen € 17,50 voor jeugd en € 35,00 voor senioren. Dit bedrag komt dus bovenop het contributiebedrag. Zie item 'lidmaatschap'.

Overige informatie over lessen en trainingen:

  • De duur van een les of training is 1 uur en 15 min (Jeugd 1 uur).  De warming-up en cooling-down gebeurt op (sport)schoenen. Houd hiermee rekening!
  • De groepsgrootte voor de skeelerlessen is maximaal 15 personen
  • Per seizoen organiseert de club een aantal activiteiten waarbij alle leden de mogelijkheid hebben om op eigen niveau mee te doen
  • Bij alle skeeleractiviteiten is het dragen van een helm en polsbeschermers verplicht. (lenen van materialen is mogelijk)
  • Deelname aan activiteiten georganiseerd door SVS is op eigen risico van de deelnemer
  • Tijdens lessen en trainingen is de skeelerbaan voor vrij skeeleren niet toegankelijk

 


                                    Activiteiten

Hieronder vindt u een overzicht van de commissies van SVS.

Technische commissie
Commissieleden: Jan van Loon (voorzitter), Hans Huizing, Robert Peters, Henk Pouwels
Taken: Trainers, Trainingen, Trainingshulpmiddelen, (Verkeers)regels en veiligheid op de skeelerbaan, Skeelerdiploma, Skeelerfaciliteiten op en rond de skeelerbaan, Jeugdplan


Commissie Skeelerbaanactiviteiten
Commissieleden: Martien Weerts (voorzitter), Jan van Loon, Henk Pouwels, vacature
Taken: Skeelerwedstrijden (district Zuid en evt. landelijk), Verenigingscompetitie, Skeeler Prestatie Tour,  De 100 van Stevensbeek, PR wedstrijd, Jeugddag, Activiteiten op natuurijs


PR en Sponsoring
Commissieleden: Henk Pouwels (voorzitter), Martien Weerts

Taken: Website onderhouden, Sponsoren werven en onderhouden, Nieuwsbrieven en informatie naar de leden, Ledenwerving, Promotie vereniging middels de media, Facebook

Schaatsbaanactiviteiten
Bij natuurijs organiseren wij activiteiten zoals: Kortebaanwedstrijden voor de jeugd,  Marathonwedstrijden, Schaatsprestatietocht, Mini-elfstedentocht voor de jeugd


Baanonderhoud
Commissieleden: Wim Linders (voorzitter), Wim Cornelissen, Chris Cornelissen, Robert Peters
Taken: Prepareren en onderhouden ijsbaan,  Onderhoud skeelerbaan, Grasmaaien, Verlichting


Skeeleractiviteiten op de weg
Mogelijkheid tot organiseren van activiteiten door SVS-vrijwilligers
Contactpersonen bij SVS zijn: Robert Peters en Wim Cornelissen

Activiteiten: Skeeleren op zondagmorgen (veelal buiten Stevensbeek) en Tourtochten, Stevensbeek-Kevelaer-Stevensbeek

Let op: Skeeleren op de weg doe je als verkeersdeelnemer en op eigen risico. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden bij schade en ongevallen. 


Onze sponsoren

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at jimdo.com