Start seizoen

Op donderdag 28 maart begint het nieuwe seizoen. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom op de skeelerbaan. Je kunt dan wat skeeleren en weer even wennen aan de overgang van het ijs naar het asfalt. Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom. Wil je een keer proberen te skeeleren, dan kun je dat dan ook. Je kunt skeelers en beschermingsmateriaal van de vereniging lenen.

                           Skeelerlessen en -trainingen

Interesse voor lessen en trainingen?
In de maanden april t/m oktober kun je lessen en trainingen volgen. In de zomervakantie (vakantie basisonderwijs) worden geen lessen en trainingen gegeven. Om aan lessen of trainingen mee te kunnen doen moet je skeelerlid van de vereniging zijn. In overleg kan men eerst een 1-2 keer proberen zonder verdere verplichting. Skeelers/skates en bescherming kunnen geleend worden bij SVS.

Voor de jeugd bestaat de mogelijkheid om een zogenaamde zomertraining te volgen (ca 8 lessen) Daarna kan men besluiten om alsnog lid te worden. Kosten zomertraining
€ 25,00

Bent u geïnteresseerd in lessen of trainingen, neem dan contact op met Henk Pouwels, per mail ([email protected]) of telefonisch (06-33308940)

De kosten voor het volgen van lessen bedragen € 25,00 voor jeugd en € 35,00 voor senioren. Dit bedrag komt dus bovenop het contributiebedrag. Zie item 'lidmaatschap'.

Overige informatie over lessen en trainingen:

 • De duur van een les of training is 1 uur en 15 min (Jeugd 1 uur).  De warming-up en cooling-down gebeurt op (sport)schoenen. Houd hiermee rekening!
 • De groepsgrootte voor de skeelerlessen is maximaal 15 personen
 • Per seizoen organiseert de club een aantal activiteiten waarbij alle leden de mogelijkheid hebben om op eigen niveau mee te doen
 • Bij alle skeeleractiviteiten is het dragen van een helm en polsbeschermers verplicht. (lenen van materialen is mogelijk)
 • Deelname aan activiteiten georganiseerd door SVS is op eigen risico van de deelnemer
 • Tijdens lessen en trainingen is de skeelerbaan voor vrij skeeleren niet toegankelijk


 

                           Trainings- en lesgroepen

Training gevorderden jeugd: 

Tijdstip: Donderdag van 19.00 – 20.00 uur           Trainer: Hans Huizing 

 

·         Accent meer op skeelertechnieken 

·         Rondjes rijden, inclusief bochten, op 333 m baan

·         Rijden in een groep 

·         Skeelerdiploma 2 en 3

·         Clubactiviteiten: skeelerprestatietour en clubwedstrijd met diverse afstanden 

·         Deelnemen aan wedstrijden is mogelijk 

Lessen senioren: beginners en gevorderden 

Tijdstip: Dinsdag van 19.30 – 20.45 uur  Trainer: Marcel van de Weem 

·         Combinatie van les en rondjes rijden (duurvermogen)

·         Accent op basishouding, balans en remtechniek 

·         Veiligheid in verkeer 

·         Veel aandacht met gerichte oefeningen voor aanleren basisvaardigheden 

·         Bocht rijden 

·         Rijden in een groep 

·         Eventueel voorbereiding deelname clubactiviteiten 


Training senioren: gevorderden 

Tijdstip: Donderdag van 20.00 – 21.15 uur  Trainer: Robert Peters

·         Intervaltraining m.b.v. schema's

·         Duurtraining afgewisseld met oefeningen

·         Voorbereiding op clubactiviteiten


Training Inline-Hockey: 

Tijdstip: Woensdag  van 19.30 – 21.15 uur  Trainer: Roy Voermans

·         Trainingen vinden plaats in een ring met boarding

·         Techniekoefeningen

·         Oefenvormen 

·         Onderlinge wedstrijdjes

Sjors Sportief (kennismakingslessen) en Zomertraining jeugd 6 - 12 jaar

De kennismakingslessen van Sjors Sportief vinden plaats op de volgende donderdagen van 18.00 – 19.00 uur:

16 mei

23 mei

30 mei

 

De zomertraining is daarop aansluitend, op de volgende donderdagen ook van 18.00 – 19.00 uur:

6 juni (onder voorbehoud)

13 juni

20 juni

27 juni

4 juli

22 augustus

29 augustus

5 september

8 september (zondagochtend om 10.00 uur, diplomaskeeleren)


·         Accent op basishouding, balans, remtechnieken, vrij worden op skates 

·         Veiligheid in verkeer 

·         Veel spelelementen 

·         Basishockey 

·         Uitermate geschikt voor jeugd die daarnaast aan andere sporten doet

·         Afsluiten met skeelerdiploma-1 (of hoger diploma, als je al een diploma hebt) 

·         Kosten zomertraining bedragen € 25,00

 

Interesse voor lessen en trainingen?
In de maanden april t/m oktober kun je lessen en trainingen volgen. In de zomervakantie (vakantie basisonderwijs) worden geen lessen en trainingen gegeven. Om aan lessen of trainingen mee te kunnen doen moet je skeelerlid van de vereniging zijn. In overleg kan men eerst een 1-2 keer proberen zonder verdere verplichting. Skeelers/skates en bescherming kunnen geleend worden bij SVS.


Bent u geïnteresseerd in lessen of trainingen, neem dan contact op met Henk Pouwels, per mail ([email protected]) of telefonisch (06-33308940)

De kosten voor het volgen van lessen bedragen € 25,00 voor jeugd en € 35,00 voor senioren. Dit bedrag komt dus bovenop het contributiebedrag. Zie item 'lidmaatschap'.

Overige informatie over lessen en trainingen:

 • De duur van een les of training is 1 uur en 15 min (Jeugd 1 uur).  De warming-up en cooling-down gebeurt op (sport)schoenen. Houd hiermee rekening!
 • Per seizoen organiseert de club een aantal activiteiten waarbij alle leden de mogelijkheid hebben om op eigen niveau mee te doen
 • Bij alle skeeleractiviteiten is het dragen van een helm en polsbeschermers verplicht. (lenen van materialen is mogelijk)
 • Deelname aan activiteiten georganiseerd door SVS is op eigen risico van de deelnemer
 • Tijdens lessen en trainingen is de skeelerbaan voor vrij skeeleren niet toegankelijk


 

                           Commissies

Hieronder vindt u een overzicht van de commissies van SVS.

Technische commissie
Commissieleden: Susan van Lieshout, Hans Huizing, Robert Peters, Henk Pouwels, Marcel van de Weem, Jan Mulder, Martien Weerts.
Taken: Trainers, Trainingen, Trainingshulpmiddelen, (Verkeers)regels en veiligheid op de skeelerbaan, Skeelerdiploma, Skeelerfaciliteiten op en rond de skeelerbaan, Jeugdplan


Commissie Skeelerbaanactiviteiten
Commissieleden: Martien Weerts (voorzitter), Susan van Lieshout, Henk Pouwels.
Taken: Skeelerwedstrijden (district Zuid en evt. landelijk), Verenigingscompetitie, Skeeler Prestatie Tour,  De 100 van Stevensbeek, PR wedstrijd, Jeugddag, Activiteiten op natuurijs


PR en Sponsoring
Commissieleden: Henk Pouwels (voorzitter), Martien Weerts

Taken: Website onderhouden, Sponsoren werven en onderhouden, Nieuwsbrieven en informatie naar de leden, Ledenwerving, Promotie vereniging middels de media, Facebook

Schaatsbaanactiviteiten
Bij natuurijs organiseren wij activiteiten zoals: Kortebaanwedstrijden voor de jeugd,  Marathonwedstrijden, Schaatsprestatietocht, Mini-elfstedentocht voor de jeugd


Baanonderhoud
Commissieleden: Wim Linders (voorzitter), Robert Peters, Wim Cornelissen, Chris Cornelissen, Jan Mulder.
Taken: Prepareren en onderhouden ijsbaan,  Onderhoud skeelerbaan, Grasmaaien, Verlichting


Skeeleractiviteiten op de weg
Contactpersonen bij SVS zijn: Robert Peters en Wim Cornelissen

Activiteiten: Skeeleren op zondagmorgen (veelal buiten Stevensbeek) en Tourtochten, Stevensbeek-Kevelaer-Stevensbeek

Let op: Skeeleren op de weg doe je als verkeersdeelnemer en op eigen risico. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden bij schade en ongevallen.                           Notulen Algemene ledenvergadering 2023

Aanvang 19.30 uur:
Aanwezig 17 personen. Afgemeld 5 personen
01 Opening door voorzitter Henk Pouwels. De agendapunten zullen aan de hand van een powerpointpresentatie worden behandeld.
02 Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2022. Er zijn hierover geen vragen vanuit de vergadering. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Het verslag kunt u vinden op onze website www.svsskeeler.nl (1e item onder activiteiten).
03 Jaarverslag. Terugblik op het afgelopen seizoen. Goede opkomst bij de diverse activiteiten zowel de lessen/trainingen als bij de andere activiteiten. (wedstrijd Zuid, zomertraining, Sjors sportief, toertochten). Speciale vermelding voor de succesvolle deelname van twee leden aan de Elfstedentocht op skeelers. De beide trainers Hans en Marcel gaan door. Robert begeleidt de donderdagavondtrainingen. Jan Mulder gaat komend jaar ook een deel van de training jeugd (Sjors Sportief e.d.) op zich nemen. De extra clinics zijn een waardevolle toevoeging voor de jeugd gevorderden.
04 Financieel jaarverslag en verkiezing kascontrolecommissie. Penningmeester Martien licht de cijfers toe. Mooi resultaat behaald o.a. door extra inkomsten natuurijs (december 2022) en hogere inkomsten uit contributies en lesgelden.
De kascontrolecommissie bestaat uit Ger Jans en Rob de Jongh. De financiële administratie is door beide heren gecontroleerd en akkoord bevonden. Het voorstel van de kascontrolecommissie om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid wordt door de vergadering overgenomen.
Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie. Ger Jans is aftredend. Nieuw lid wordt Bianca van Katwijk. Reservelid Leo de Wit.
05 Vaststelling begroting en contributie seizoen 2023-2024. De contributie, les- en trainingsgelden blijven ongewijzigd. De begroting 2023-2024 wordt toegelicht en akkoord bevonden.
Na de begroting neemt Martien het woord om Henk Pouwels en Wim Cornelissen te verrassen met een presentje in verband met het behalen van 1000 ronden SPT in de afgelopen jaren. Dit extra presentje had al eerder uitgereikt kunnen worden maar was “vergeten”. Omdat ze zijn “vergeten” worden ze verrast met het boek ‘Op eigen houtje’. Een boek over vrouwen in de Elfstedentocht, ook een vergeten groep.
06 Speerpunten seizoen 2023-2024. Stoep bij kantine deels verhogen. Herinrichting berging nadat afdeling voetbal hun spullen hebben verhuisd. Meer sponsoren aantrekken. Zo mogelijk triatlon in het voorjaar. Na peiling in de vergadering lijkt hiervoor voldoende belangstelling van skeeleraars te zijn. In 2025 jubileum.
07 Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Martien Weerts en Henk Pouwels. Leden die zich ook verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie konden dit kenbaar maken bij één van de bestuursleden, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering. Er zijn geen tegenkandidaten. Henk en Martien worden herkozen.
08 Rondvraag.

Kan er een webcam geplaatst worden om te zien hoe de baan erbij ligt? Sander en Rob gaan dit onderzoeken.

Overzicht clubrecords mag een prominentere plaats krijgen. Actie Rob/Sander.

Clinic voor volwassenen met bbq of iets dergelijks.

Trainerscapaciteit uitbreiden. Nagaan of Hugo meer beschikbaar is het komend jaar.
In de pauze wordt een compilatie van foto’s van trainingen en activiteiten getoond.
Na de pauze vindt de vierde uitloting plaats van de certificaten welke in 2017-2018 zijn uitgegeven in verband met het slijpen van de skeelerbaan. Dertig stuks worden uitgeloot. De uitgelote nummers zijn:
1 – 4 – 22 – 25 – 31 - 33 – 35 – 37 – 42 – 48 – 50 - 52 – 53 – 57 - 58 – 60 - 66 – 69 – 80 – 82 - 84 – 89 – 100 – 101 – 105 – 118 – 120 – 121 - 138 – 143
Volgend jaar is de laatste uitloting.
Tot slot deelt Rob clubkleding uit naar aanleiding van de tweede bestelronde.


 

Onze sponsoren