Skeelerlessen en - trainingen

Interesse voor lessen en trainingen?
In de maanden april t/m oktober kun je lessen en trainingen volgen. In de zomervakantie (vakantie basisonderwijs) worden geen lessen en trainingen gegeven. Om aan lessen of trainingen mee te kunnen doen moet je skeelerlid van de vereniging zijn. In overleg kan men eerst een 1-2 keer proberen zonder verdere verplichting. Skeelers/skates en bescherming kunnen geleend worden bij SVS.

Voor de jeugd bestaat de mogelijkheid om een zogenaamde zomertraining te volgen (ca 8 lessen) Daarna kan men besluiten om alsnog lid te worden. Kosten zomertraining
€ 25,00

Bent u geïnteresseerd in lessen of trainingen, neem dan contact op met Henk Pouwels, per mail ([email protected]) of telefonisch (06-33308940)

De kosten voor het volgen van lessen bedragen € 25,00 voor jeugd en € 35,00 voor senioren. Dit bedrag komt dus bovenop het contributiebedrag. Zie item 'lidmaatschap'.

Overige informatie over lessen en trainingen:

  • De duur van een les of training is 1 uur en 15 min (Jeugd 1 uur).  De warming-up en cooling-down gebeurt op (sport)schoenen. Houd hiermee rekening!
  • De groepsgrootte voor de skeelerlessen is maximaal 15 personen
  • Per seizoen organiseert de club een aantal activiteiten waarbij alle leden de mogelijkheid hebben om op eigen niveau mee te doen
  • Bij alle skeeleractiviteiten is het dragen van een helm en polsbeschermers verplicht. (lenen van materialen is mogelijk)
  • Deelname aan activiteiten georganiseerd door SVS is op eigen risico van de deelnemer
  • Tijdens lessen en trainingen is de skeelerbaan voor vrij skeeleren niet toegankelijk

 


                            Training- en Lesgroepen

Training gevorderden jeugd: 

Tijdstip: Donderdag van 19.00 – 20.00 uur           Trainer: Hans Huizing 

 

·         Accent meer op skeelertechnieken 

·         Rondjes rijden, inclusief bochten, op 333 m baan

·         Rijden in een groep 

·         Skeelerdiploma 2 en 3

·         Clubactiviteiten: skeelerprestatietour en clubwedstrijd met diverse afstanden 

·         Deelnemen aan wedstrijden is mogelijk 

Lessen senioren: beginners en gevorderden 

Tijdstip: Dinsdag van 19.30 – 20.45 uur  Trainer: Marcel van de Weem 

·         Combinatie van les en rondjes rijden (duurvermogen)

·         Accent op basishouding, balans en remtechniek 

·         Veiligheid in verkeer 

·         Veel aandacht met gerichte oefeningen voor aanleren basisvaardigheden 

·         Bocht rijden 

·         Rijden in een groep 

·         Eventueel voorbereiding deelname clubactiviteiten 


Training senioren: gevorderden 

Tijdstip: Donderdag van 20.00 – 21.15 uur  Begeleiding: Robert Peters

·         Intervaltraining m.b.v. schema's

·         Duurtraining afgewisseld met oefeningen

·         Voorbereiding op clubactiviteiten


Training Inline-Hockey: 

Tijdstip: Donderdag van 20.00 – 21.15 uur  Trainer: Roy Voermans

·         Trainingen vinden plaats in een ring met boarding

·         Techniekoefeningen

·         Oefenvormen 

·         Onderlinge wedstrijdjes

Lessen jeugd: kennismaking/zomertraining (6-12 jaar) 

Deze lessen starten in mei 

·         Accent op basishouding, balans, remtechnieken, vrij worden op skates 

·         Veiligheid in verkeer 

·         Veel spelelementen 

·         Basishockey 

·         Basisdiploma en/of skeelerdiploma-1 

·         Zomertraining betreft korte cursus in de zomermaanden voor jeugd die daarnaast aan andere sporten doet (8 a 10 lessen) 

·         Deelnemers zomertraining kunnen ook deelnemen aan basisdiploma en/of skeelerdiploma-1 

 

                            Commissies

Hieronder vindt u een overzicht van de commissies van SVS.

Technische commissie
Commissieleden: Susan van Lieshout, Hans Huizing, Robert Peters, Henk Pouwels, Marcel van de Weem, Martien Weerts.
Taken: Trainers, Trainingen, Trainingshulpmiddelen, (Verkeers)regels en veiligheid op de skeelerbaan, Skeelerdiploma, Skeelerfaciliteiten op en rond de skeelerbaan, Jeugdplan


Commissie Skeelerbaanactiviteiten
Commissieleden: Martien Weerts (voorzitter), Susan van Lieshout, Henk Pouwels.
Taken: Skeelerwedstrijden (district Zuid en evt. landelijk), Verenigingscompetitie, Skeeler Prestatie Tour,  De 100 van Stevensbeek, PR wedstrijd, Jeugddag, Activiteiten op natuurijs


PR en Sponsoring
Commissieleden: Henk Pouwels (voorzitter), Martien Weerts

Taken: Website onderhouden, Sponsoren werven en onderhouden, Nieuwsbrieven en informatie naar de leden, Ledenwerving, Promotie vereniging middels de media, Facebook

Schaatsbaanactiviteiten
Bij natuurijs organiseren wij activiteiten zoals: Kortebaanwedstrijden voor de jeugd,  Marathonwedstrijden, Schaatsprestatietocht, Mini-elfstedentocht voor de jeugd


Baanonderhoud
Commissieleden: Wim Linders (voorzitter), Robert Peters, Wim Cornelissen, Chris Cornelissen, Jan Mulder.
Taken: Prepareren en onderhouden ijsbaan,  Onderhoud skeelerbaan, Grasmaaien, Verlichting


Skeeleractiviteiten op de weg
Contactpersonen bij SVS zijn: Robert Peters en Wim Cornelissen

Activiteiten: Skeeleren op zondagmorgen (veelal buiten Stevensbeek) en Tourtochten, Stevensbeek-Kevelaer-Stevensbeek

Let op: Skeeleren op de weg doe je als verkeersdeelnemer en op eigen risico. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden bij schade en ongevallen. 


Notulen Algemene ledenvergadering 12-12-'22

Tijd: Aanvang 19.30  uur
16 tot 18  leden aanwezig
8 afmeldingen: Henk Pouwels, Clasien van Kampen, Willy van Kampen, Leo de Wit, Ton Smits, Anke Klerks, Eric van de Bemt, Jos Peters,

1. Opening/ Mededelingen:  In verband met ziekte van Henk Pouwels zit Martien Weerts de vergadering voor.
 
2. Notulen  ALV 2021:  Deze ALV werd gehouden op 27-1-2022. Deze notulen  worden ongewijzigd  goedgekeurd.
 
3. Jaarverslag : aan de hand van PowerPoint.  Grote deelname Sjors Sportief, zomertraining.  Er is een mooie jeugdwedstrijdgroep ontstaan. Trainingsdagen voor de jeugd zijn aanwinst.
 
4. Financieel:  Martien licht cijfers toe. Begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd.  Kascontrole commissie  doet verslag.  Het bestuur wordt gedechargeerd. Marcel van de Weem is aftredend; nieuw kascontrolelid  wordt Rob de Jongh. In de toekomst mogelijk betalen contributie direct koppelen aan het aanmelden via de website als lid etc.
 
5. Bestuursverkiezing: herkiesbaar Robert Peters. Robert wordt herkozen.  Niet herkiesbaar is Jan van Loon. Robert reikt een mooi afscheidspresentje uit aan Jan als dank voor het vele werk als trainer en bestuurslid. Na afloop maakt Wim nog een mooie herinneringsfoto.  We hebben in Susan van Lieshout een opvolger gevonden voor Jan.  Er zijn geen tegenkandidaten. Susan is moeder van twee van de wedstrijdjeugdleden en als zodanig een korte lijn tussen bestuur en de jeugd.
 
6. Speerpunten 2022-2023: bouw kleedkamer met fitnesstoestellen.  Mooie uitwijkmogelijkheid in geval van slecht weer.  Aanschaf clubkleding. Er zijn al sponsoren gevonden.  Meer sponsoring is uiteraard welkom.  Leden mogen alvast nadenken wat ze aan willen schaffen.
 
7. Rondvraag: mogelijk natuurijs eind deze week. Donderdag mogelijk matten leggen etc.  

8. Uitloten certificaten:  uitgeloot  zijn 30 certificaten: betreft de volgende nummers. 7 - 9 – 21 – 23 – 26 – 32 –    46 – 47 – 54 – 59 – 63 – 70 – 72 – 73 -79 – 81 – 102 – 104 – 107 – 108 – 113 – 119 – 129 – 133  – 136 – 137 – 139  – 141 – 147 – 150 
 
Pauze

9. Demonstratie schaatsen slijpen door Martien: 4-5 aandachtige toehoorders.

Eindtijd: 21.30 uur                                                                             


Onze sponsoren